Bestyrelsen

Formand   
Diddan Larsen          
59306091      

Næstformand             
Ole Pedersen             
30625096
                  
Kasserer                   
Jytte Nielsen            
59185431

Sekretær                   
Jytte Hansen              

30205797

Bestyrelsesm.           
Birthe Ørnskov           
32158766     

Betyrelsesm.             
Niels Sørensen                
20209154 

Bestyrelsesm.         
Per andersen            
22986207