Bestyrelsen

Formand   
Diddan Larsen          
59306091      

Næstformand             
Niels Sørensen            
20209154

                  
Kasserer                   
Jytte Nielsen            
59185431

Sekretær                   
Bitthe Ørnskov              

51508760

Bestyrelsesm.           
Per Andersen          
22986207    

Betyrelsesm.             
Lotti Jensen               
50911213

Bestyrelsesm.         
Hanne Jensen